განათლების ხარისხი პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ზრდის სოციალურ ტოლერანტობას/შემწყნარებლობას და ხელს უწყობს მოქალაქეების უფრო აქტიურ ჩართვას დემოკრატიის განვითარებაში /დემოკრატიულ პროცესებში.

განათლების ხარისხი პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ზრდის სოციალურ ტოლერანტობას/შემწყნარებლობას და ხელს უწყობს მოქალაქეების უფრო აქტიურ ჩართვას დემოკრატიის განვითარებაში /დემოკრატიულ პროცესებში

განათლების ხარისხი პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ზრდის სოციალურ ტოლერანტობას/შემწყნარებლობას და ხელს უწყობს მოქალაქეების უფრო აქტიურ ჩართვას დემოკრატიის განვითარებაში /დემოკრატიულ პროცესებში. განათლების ხარისხი პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ზრდის სოციალურ ტოლერანტობას/შემწყნარებლობას და ხელს უწყობს მოქალაქეების უფრო აქტიურ ჩართვას დემოკრატიის განვითარებაში /დემოკრატიულ პროცესებში.

 

ტექსტი არის პირობითი და შეიცვლება დამუშავებული ტექსტით.

– მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაცია და პრესტიჟის ამაღლება
– მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
– მასწავლებლებისა და საგანმანათლებლო საზოგადოებათა პროფესიული
– ინტეგრაციის განვითარება, პროფესიული გამოცდილების
– ურთიერთგაზიარების პირობების შექმნა
– პროფესიული ორიენტაციის სისტემის განვითარება და სტუდენტებისა და
– პედაგოგების ცნობიერების ამაღლება
– საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვის საუკეთესო გლობალური
– პრაქტიკის დანერგვა
– განათლების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება
– განათლების სისტემაში შემოქმედებითი ინიციატივებისა და ინოვაციების
– მხარდაჭერა და სოციალურად მნიშვნელოვანი გრძელვადიანი
– საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება

Post format: Audio (Self hosted)

Post format: Quote

Post format: Audio (Soundcloud)

Post format: Video (Vimeo)

Post format: Video (Self hosted)

Post format: Video (Youtube)

Donec gravida sem maximus elit

Nec euismod arcu ante id massa

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus

Maximus elit venenatis mollis eros

Post format: Gallery

Luciano x The Resistance

Vivamus aliquet nunc quis eros

Aliquam volutpat sed dui ut porttitor

Ante ligula ultrices nunc euismod arcu ante

Primis in faucibus orci luctus et

Pellentesque blandit semaliquet sodales diam ornare

Tess Holliday: Why Im Happy To Be Called Plus Size

Post format: Audio (Self hosted)

Post format: Quote

Post format: Audio (Soundcloud)

Post format: Video (Vimeo)

Post format: Video (Self hosted)

Post format: Video (Youtube)

Donec gravida sem maximus elit

Nec euismod arcu ante id massa

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus

Maximus elit venenatis mollis eros

Post format: Gallery

Luciano x The Resistance

Vivamus aliquet nunc quis eros

Aliquam volutpat sed dui ut porttitor

Ante ligula ultrices nunc euismod arcu ante

Primis in faucibus orci luctus et

Pellentesque blandit semaliquet sodales diam ornare

Tess Holliday: Why Im Happy To Be Called Plus Size

Post format: Audio (Self hosted)

Post format: Quote

Post format: Audio (Soundcloud)

Post format: Video (Vimeo)

Post format: Video (Self hosted)

Post format: Video (Youtube)

Donec gravida sem maximus elit

Nec euismod arcu ante id massa

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus

Maximus elit venenatis mollis eros

Post format: Gallery

Luciano x The Resistance

Vivamus aliquet nunc quis eros

Aliquam volutpat sed dui ut porttitor

Ante ligula ultrices nunc euismod arcu ante

Primis in faucibus orci luctus et

Pellentesque blandit semaliquet sodales diam ornare

Tess Holliday: Why Im Happy To Be Called Plus Size

განათლების ხარისხი პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ზრდის სოციალურ ტოლერანტობას/შემწყნარებლობას და ხელს უწყობს მოქალაქეების უფრო აქტიურ ჩართვას დემოკრატიის განვითარებაში /დემოკრატიულ პროცესებში. განათლების ხარისხი პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, ზრდის სოციალურ ტოლერანტობას/შემწყნარებლობას და ხელს უწყობს მოქალაქეების უფრო აქტიურ ჩართვას დემოკრატიის განვითარებაში /დემოკრატიულ პროცესებში.

 

ტექსტი არის პირობითი და შეიცვლება დამუშავებული ტექსტით.

საბანკო რეკვიზიტები:

    info@fundziari.ge

    (+995) 555 20 20 20

    ქ, თბილისი, მიცკევიჩის 25ბ